Fordított áfás termékértékesítés kezelése

Az Infocentrum számlázó program mindegyik változatával készíthető fordított áfás számla.

Mit érdemes tudni a fordított áfás bizonylatokról?

 • A jogszabályi előírások értelmében, az így kiállított számla áfa tartalmát a vevő fizeti meg, tehát az összegszerűen nem szerepel a bizonylaton.
 • Erre vonatkozó jogszabályi hivatkozás kötelező eleme a számlának. Fordított adózás. Az áfatörvény alapján a számlán lévő fordított adózású (FA) termékek áfatartalmát a vevő fizeti meg!
 • A számlán szereplő fordított áfás tétel esetén az áfa %-os értékét mutató mezőben FA rövidítés jelenik meg, 0% feltüntetése tilos.

Az Infocentrum Számlázó program 10.0.06-os verziójáig a Fordított áfás bizonylatkezelés úgy valósult meg, hogy a bizonylat szerkesztése közben egy jelölőnégyzet bekapcsolásával a bizonylaton szereplő összes termék fordított áfásként jelent meg. A jogszabályi előírások változása és a felhasználói igények alapján ezt a funkcionalitást bővítettük úgy, hogy a fordított áfás bizonylat készítést 2 feltételhez kötjük. Nevezetesen, hogy a Vevő jogosult-e fordított áfás beszerzésre, és hogy az adott termék értékesíthető-e fordított áfásként. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor készíthető fordított áfás bizonylat.

Milyen beállításokat kell elvégezni a számlázó programban a fordított áfás számla kiállításához?

 1. Azon termékek adatlapján amelyek fordított áfásként is értékesíthetőek, el kell végezni a következő módosításokat:
  • rögzítse a vtsz számot (az adatmezőben csak a számot pl: 7213 rögzítse, azt hogy ‘vtsz’ azt ne!),
  • adja meg az egységnyi termékre eső súlyadatot – Opcionális
  • kapcsolja be a jelölőnégyzetet, amely a fordított áfás értékesítést biztosítja – Opcionális
 2. Azon vevő adatlapján, aki vásárolhat fordított áfásként, kapcsolja be az erre vonatkozó jelölőnégyzetet!

Ezen beállításokkal tesszük azt lehetővé, hogy az adott termék ha kell fordított áfásként kerüljön a bizonylatra, ha kell akkor normál áfásként!
Mit jelent ez?

 • Ha olyan vevőnek értékesítjük, aki jogosult a fordított áfás vásárlásra akkor bizonylaton fordított áfás termékként jelenjen meg, míg
 • ha olyan vevőnek értékesítjük, aki nem jogosult fordított áfás beszerzésre, akkor számára normál áfásként kerül a termék a bizonylatra.

Fordított áfás bizonylat készítése

Amennyiben a fenti termék és vevő karbantartást elvégeztük, akkor semmiben sem különbözik egy fordított áfás bizonylat kiállítása a normál bizonylatétól. Készítse el a számlát, mintha normál számlát készítene.

Egy bizonylaton ezek után fel tud venni fordított áfás és normál áfás termékeket is.

A nyomtatási képen láthatja, hogy ha egy bizonylaton szerepel több áfakulcsos termék, akkor az áfarészletező áfakulcsonként bontva jelenik meg.

Áfabevallás 1565A – 07 nyomtatvány támogatása

A fordított áfás termékértékesítéssel/beszerzéssel kapcsolatban az ÁFA bevallásban nyilatkozatot kell kitöltenie a vállalkozóknak. Ezen nyilatkozat kitöltéséhez nyújt segítséget a Számla/Lekérdezések menüpontból elérhető „Fordított adózású termékek listája” lekérdezés.

A lekérdezés szűrhető teljesítés dátuma szerint, valamint rendezhető Vevő, Összsúly, Adóalap összege és teljesítés dátuma szerint. A lekérdezés csv formátumba exportálható, így az abban szereplő adatok másolhatók lesznek és könnyebben beilleszthetőek az Áfabevallás nyomtatványba.

Az Áfabevallás nyilatkozatnak nem tartalma a Vevő neve, a számla sorszáma és az adóalap forintban mezők, a lekérdezés a könnyebb áttekinthetőség kedvéért tartalmazza ezeket az oszlopokat is.

Hogyan készíthetek fordított áfás ajánlatból számlát?

Beállítások menüben a régi bizonylatról vegye az adatokat opció legyen bekapcsolva

 1. Fordított áfás és normál áfás termékeket is tartalmazó ajánlat készítése
  • Nyisson egy új ajánlatot
  • Vegye fel egy olyan vevőt, aki vásárolhat fordított áfás terméket (a vevő adatlapján a fordított áfás beszerzés jelölőnégyzet legyen bekapcsolva)
  • vegye fel a tételeket Fontos: a fordított áfásként is értékesíthető tétel normál áfásként fog megjelenni, és Önnek kell az áfakulcs listából az ‘FA’-t kiválasztani
  • az ajánlaton/díjbekérőn szerepelhet normál áfás és fordított áfás termék is egyidejűleg, tehát aminek az áfakulcsát nem állítja át ‘FA’-ra, az a termék adatlapján beállított áfakulccsal fog megjelenni
  • Zárja le az ajánlatot.
  • Az ajánlatból készítsen számlát az Ajánlatlista funkciógombjai közül a ‘Számla készítése’ gombra kattintva.
  • Az így megnyitott számlán először az összes tétel normál áfásként jelenik meg, de megjelenik egy figyelmeztető üzenet : „A forrás ajánlaton szerepeltek fordított áfás (FA) termékek, és az adott vevőnél is be van állítva ez a lehetőség. Ellenőrizze és szükség szerint kapcsolja be ezt a funkciót.” A figyelmeztető üzenet által megjelölt jelölőnégyzetet kapcsolja be, és ekkor az ajánlaton fordított áfásként megjelölt termékek a számlán is fordított áfásként fognak megjelenni.
  • A termékhez tartozó súlyadatok a számla nyomtatási képén megjelennek.
 2. Csak fordított áfás termékeket tartalmazó ajánlat készítése
  • Nyisson egy új ajánlatot
  • vegye fel egy olyan vevőt, aki vásárolhat fordított áfás terméket (a vevő adatlapján a fordított áfás beszerzés jelölőnégyzet legyen bekapcsolva)
  • vegye fel a tételeket
  • Kapcsolja be a Fordított áfa fizetés (adószám kötelező) jelölőnégyzetet.
  • Zárja le az ajánlatot
  • Az ajánlatból készítsen számlát az Ajánlatlista funkciógombjai közül a ‘Számla készítése’ gombra kattintva
  • Az így megnyitott számlán az ajánlaton felvett fordított áfás termékek is fordított áfásként fognak megjelenni, a Fordított áfa fizetés (adószám kötelező) jelölőnégyzet automatikusan bekapcsolásra kerül.
  • A termékhez tartozó súlyadatok a számla nyomtatási képén megjelennek.

Hogyan készíthetek Fordított áfás terméket tartalmazó szállító levelet?

 1. Fordított áfás és normál áfás termékeket is tartalmazó szállítólevél készítése
  • Nyisson egy új szállítólevelet
  • vegye fel egy olyan vevőt, aki vásárolhat fordított áfás terméket (a vevő adatlapján a fordított
  • áfás beszerzés jelölőnégyzet legyen bekapcsolva)
  • vegye fel a tételeket
  • a fordított áfásként is értékesíthető tétel normál áfásként fog megjelenni, és Önnek kell az áfakulcs listából az ‘FA’-t kiválasztani!
  • a szállítólevélen szerepelhet normál áfás és fordított áfás termék is egyidejűleg.
  • Zárja le a szállítólevelet
  • A szállítólevélből készítsen számlát az Szállítólevél lista funkciógombjai közül a ‘Számla készítése’ gombra kattintva
  • Az így megnyitott számlán először az összes tétel normál áfásként jelenik meg, de megjelenik egy figyelmeztető üzenet : „A forrás szállítólevélen szerepeltek fordított áfás (FA) termékek, és az adott vevőnél is be van állítva ez a lehetőség. Ellenőrizze és szükség szerint kapcsolja be ezt a funkciót.”
  • A figyelmeztető üzenet által megjelölt jelölőnégyzetet kapcsolja be, és ekkor a szállítólevélen a fordított áfásként megjelölt termékek a számlán is fordított áfásként fognak megjelenni.
  • A termékhez tartozó súlyadatok a számla nyomtatási képén megjelennek.
 2. Csak fordított áfás termékeket tartalmazó szállítólevél készítése

  Az 1. pontban leírtaknak megfelelően tudja elkészíteni.