Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

2016. január 1-jétől új adatszolgáltatási kötelezettséget vár el a NAV.

2016 január 1-től a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet alapján egy új Adóhatósági lekérdezéssel kell rendelkeznie minden számlázóprogramnak. „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell ellátni a számlázó programot, mely lehetőséget biztosít egy adott időszakban vagy számlatartományban kiadott számlák eseti ellenőrzésére.
Az adatszolgáltatás az Infocentrum Számlázó program 10.2.00-ás verziójától elérhető.

Adatszolgáltatási lekérdezés, exportálás

A funkcióval a felhasználónak alapesetben semmi teendője nincs, csak a meglétét és elérhetőségét szükséges tudnia. A NAV a lekérdezés meglétét is ellenőrizheti, illetve egyéb adóügyi vizsgálathoz ezen keresztül kérhet be adatokat.

A funkció a megadott peremfeltételeknek (dátumintervallum, sorszámtartomány) megfelelő számlák adatait gyűjti, egy kötött formátumú XML állományba.

Számlázó vevő cím bontása NAV szerint

Speciális könyvelési export

A funkció ki lett bővítve, hogy bizonyos plusz szűrőket, beállításokat használva könyvelési adatok exportálására is alkalmas legyen. A szaggatott vonallal keretezett beállítások csak erre a speciális exportra vannak hatással, de a itt az eddigi szűrők is működnek.

Fontos megjegyezni, hogy ez az export elsősorban az alapfunkció (NAV AEA) alternatív felhasználásának lehetősége köré szerveződött. Felhasználói és könyvelői kérésre valósítottuk meg, így nem nyújt teljeskörű támogatást, igény esetén azonban további fejlesztések és opciók várhatóak.

A meglévő direkt könyvelési exportok a programban a számlalistából érhetőek el, ha rendelkeznek az ehhez szükséges modullal.


Az adatszolgáltatás megköveteli hogy a címadatok az eddigieknél részletesebb bontásban legyenek tárolva és átadva, így ennek megfelelően változik a programban a vevő és a szállító címének kezelése és tárolása is.
Mivel a már tárolt címadatokat nem lehetne szétbontani, így ez a lekérdezés csak a 2016. január 1. utáni számlákat érintheti, amik már az új címstruktúra használatával kerülnek rögzítésre. A régebben felvett vevők címét a számla kiállítása előtt szét kell bontani.

Vevő címének automatikus szétbontása

Az adatszolgáltatás miatt, 2016. január 1-jétől a számlán a vevő címét részletesebben kell bontani (közterület neve, jellege, házszám, kerület, épület, lépcsőház, emelet, ajtó). Amennyiben a cím tartalmazza ezen adatokat, akkor azokat külön mezőkben kell tárolni és átadni az adatszolgáltatás kérésekor.

A vevő adatlapra felkerült egy [Cím szétválasztása] nevű gomb, ami segít a cím gyors szétbontásában. A régi címet értelmezi és intelligensen megpróbálja szétbontani az új formátumnak megfelelően. Amennyiben ez nem sikerül pontosan, akkor azt a régi cím alapján kézzel lehet korrigálni a vevő adatlapon.

Szétbontás után mindenképpen ellenőrizze az adatok helyességét mielőtt elmenti a vevő adatlapját.
Ezt a szétbontást egy vevőnél csak egyszer kell elvégezni, a további kezelése a régi módon történik, annyi különbséggel, hogy ezután a címadatokat külön kell kezelni és megjeleníteni.

Számlázó vevő cím bontása

Cím a szétbontás után. Ha kell kézzel lehet tetszőlegesen módosítani az automatikus javaslaton.

Számlázó vevő cím bontása NAV szerint

Számlázás – szétbontott címadatok használata

A számla oldal a NAV előírásnak megfelelően a 10.2.00 verziótól kezdve a részletezett címadat megadásra van felkészítve.
Fontos tudni, hogy 2016.01.01 -től csak megbontott címadat megadása mellett lehet számlát kiállítani!

Új vevőt már csak a megfelelően szétbontott cím adattal lehet felvenni. Korábban felvett vevők esetében egy alkalommal szükséges a cím szétbontása. Erre figyelmeztet a program és a vevő adatlapot meg is nyitja, ahol egy kattintással szétbontható a cím. Ha megfelelő volt az automatikus címbontás, akkor mentsük el az adatlapot és folytathatjuk is a számla készítését.