Kerekítési beállítások

Kerekítési sémák

Az Infocentrum Számlázó program 9.9.00 verziójától tetszőleges számú kerekítési séma felvehető, melyek azután a bizonylattömbökhöz (számlatömb, szállítólevéltömb, ajánlattömb stb.) rendelhetőek. Így az egy tömbben kezelt bizonylatok mindig egy meghatározott kerekítési módszer szerint lesznek kerekítve. Ezzel a visszamenőleges reprodukálhatóság is megoldásra került.

Amennyiben a 9.9.00 verzió egy már létező verzióra frissítéssel kerül, akkor a program az addigi kerekítési beállításokból létrehoz egy „Általános” sémát és ezt hozzáköti az összes bizonylattömbhöz. Önnek tehát az eddig használt kerekítési beállításokkal készülnek el a következő bizonylatok is, így további teendője nincs.

Az Általános séma mellett további két sémát felvesz a program, egy Forintos elnevezésűt, valamint egy Devizás elnevezésűt.

A kerekítési zónákkal való kerekítési beállítás megszűnik, helyette külön-külön megadható az Egységár, Részösszegek, Végösszegek, Fizetendő végösszeg kerekítési beállítása.

A Forintos kerekítési séma esetén, minden megadható kerekítési paraméter (Részösszegek, Végösszegek, Fizetendő végösszeg) egész értékű.

A Devizás kerekítési séma esetén minden megadható kerekítési paraméter (Részösszegek, Végösszegek, Fizetendő végösszeg) 2 tizedesjegyre való kerekítéssel kerül a sablonba.

Új program telepítése esetén létrejön a Forintos és a Devizás kerekítési séma. Az alapértelmezett Forintos kerekítési séma kerül hozzárendelésre a létrehozott bizonylattömbhöz.

Kerekítési séma karbantartását az alábbi pontokban mutatjuk be

  1. Kerekítési séma lekérdezése
  2. Új kerekítési séma felvétele
  3. Kerekítési séma módosítása
  4. Kerekítési séma bizonylattömbhöz való rendelése

Kerekítési séma lekérdezése

A [Beállítások/Alapbeállítások/Kerekítés] felületen tudjuk lekérdezni és karbantartani a kerekítési sémákat.

A listában szerepelnek a program által generált kerekítési sémák, a hozzájuk tartozó kerekítési beállítások megjelenítésével. Alapértelmezett használatot jelöli a séma előtti zöld pipa. A tetszőleges számú kerekítési sémák közül mindig kell lennie egy alapértelmezett sémának. A tömbökhöz nem kapcsolt helyeken ezt az alapértelmezett sémát fogja használni a program.

Új kerekítési séma felvétele

A lista alján az Új gombra kattintva megjelenik a Kerekítési séma szerkesztő felülete.

– Adja meg a Kerekítési séma nevét. Célszerű olyan nevet adni a kerekítési sémának, ami „beszédes” tehát utal az összegekhez megadott kerekítési beállításokra.

– Rögzítse a kívánt kerekítési értékeket az egyes összegekhez

  1. Egységár – a termék/szolgáltatás egységára
  2. Részösszeghez tartoznak a számla tételsorában megjelenő összegek (egységár, nettó érték, áfa érték valamit a bruttó érték)
  3. Végösszegek a számla Számlaérték és Áfa összegét jelenti
  4. Fizetendő végösszeg a számlán a Fizetendő sorban megjelenő összeget jelenti.

– 5 Ft-os kerekítés beállítása – készpénzes számláknál a végösszeget 5 Ft pontosságig kerekíteni kell.

Kerekítési séma módosítása

A kerekítési séma módosításakor figyelembe kell venni, hogy a sémán való bármilyen módosítás hatással van az eddig azzal a sémával elkészített bizonylatokra, így csak abban az esetben végezzünk módosítást, ha az feltétlenül szükséges! Egyéb esetekben új séma felvétele és új bizonylattömbhöz való hozzárendelés javasolt!

A program erre figyelmeztet az alábbi üzenet megjelenítésével.

Igen-re kattintva tudja a kerekítési séma módosítást megkezdeni.

A kerekítési séma szerkesztő felületén tudjuk módosítani az összegek kerekítési megjelenítését, valamint itt engedélyezhető az 5 Ft-ra való kerekítés is.

Kerekítési séma bizonylattömbhöz rendelése

A program által felvett Általános kerekítési séma automatikusan hozzárendelésre került a számlatömbökhöz.

Új összerendelést, vagy már meglévő módosítását a Számlatömb adatainál tudjuk elvégezni.

A felvett számlatömb adatainál látható a hozzárendelt Kerekítési séma is.

A számlatömbhöz való kerekítési séma hozzárendelést a Számlatömb módosítása gombra kattintva tudjuk kezdeményezni. .

A szerkesztő felületen kattintson a lakatra!

A Számlatömb módosítás felületen a Kerekítési séma hozzárendelés csak a fenti ellenőrző kérdés jóváhagyását követően hajtható végre. Nem véletlenül, mivel a számlatömbhöz rendelt kerekítési séma módosítása a bizonylattömbben készített összes eddigi számlán használva lesz!

Igen-re kattintva változtathatja meg a bizonylattömbhöz rendelt kerekítési sémát.

A kiválasztott új (a képen látható Speciális nevű) kerekítési séma az OK gombra kattintva menthető, és a Számlatömb adatainál már a Speciális kerekítési sémával jelenik meg.

Kerekítés 5 Ft pontosságra

Az 1 és 2 Ft névértékű pénzérme kivonásával, a törvény szerint a készpénzes számláknál a végösszeget 5 Ft pontosságig kerekíteni kell. Ennek a kerekítésnek a szabálya a következő:

  • 1, 2, 8, 9 -> 0-ra kerekítés
  • 3, 4, 6, 7 -> 5-re kerekítés

A számlázó programban lehetőség van ennek a kerekítésnek a beállítására. Ha ez a beállítás aktív akkor a számla végösszegét a megadott szabály alapján kerekíteni fogja a program. A kerekített összeg és az eredeti összeg közötti különbség is fel van ilyenkor tüntetve. Alapértelmezésben csak a készpénzes számlákra érvényes ez a funkció, de egy jelölőnégyzet kikapcsolásával az összes számla végösszege követi a fent leírt kerekítési szabályt.

A fenti szabály csak a Forint-ban kiállított számlákra érvényes.