Készlet beállítások

A számlázó program Készlet beállítások menüpontjában található beállítások mind a készletnyilvántartással összefüggő funkciók működését határozzák meg.

Készletmozgás

A készletkezelés legfontosabb eleme a készlet mozgásának a meghatározása.

A felhasználó szabadon dönthet hogy a számlázó programban a készlet változását a számla vagy a szállítólevél végezze. Beállítható az is, hogy minden számla és szállítólevél lezárásakor rákérdezzen a számlázó program hogy az adott művelet változtasson-e a készleten, vagy sem.

Új leltár nyitása

A leltár készítésekor a számlázó program által ismert gépi készlet és a valós készlet szinkronizációját tudjuk elvégezni.

Új leltár nyitása az alábbi paraméterek alapján történhet:

  • Összes termék: ebben az esetben az összes termék bekerül a leltárba
  • Csak a nem 0 készletű termékek: ilyenkor csak azok a termékek kerülnek a leltárba melyek készlete nem 0

Új leltár kérésekor a számlázó program a beállításoktól függően jeleníti meg a valós készletet is:

  • Gépivel azonos: ebben az esetben az összes termék bekerül a leltárba
  • 0 értékű ilyenkor csak azok a termékek kerülnek a leltárba melyek készlete nem 0

Számlakészítéskor figyelmeztet ha a készlet nulla alá csökken

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a számlázó program jelez és a számlakészítéskor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn a termék kiválasztásakor, hogy ha a készlet nulla alá csökken.

Számlakészítéskor figyelmeztet ha a készlet a minimum alá csökken

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a számlázó program jelez és a számlakészítéskor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn a termék kiválasztásakor, hogy ha a készlet a beállított minimum készlet mennyisége alá csökken.

Leltárnál a készletérték számolása az utolsó beszerzési ár alapján

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a leltár készítésekor a készletértéket a termékek utolsó beszerzési ára alapján számolja a számlázó program. Ha a beállítás nem aktív [ ], akkor a készletérték az egységáron kerül meghatározásra.

A rendelésből készülő számla a webáruházas készletet csökkenti

Ha ez a beállítás aktív [X], akkor a rendelésből készülő számla (amennyiben a rendelés nem mozgatta a készletet és a számla pedig beállítás szerint mozgatja) a webáruházas készletből vonja le a megfelelő mennyiségeket.

Készletmozgás grafikus ábrázolása

A jobb oldali fülön (Készletmozgás) látható grafikus ábrázoláson nyomon lehet követni azt hogy a beállítástól függően mely funkciók fogják a készletet mozgatni.

A beállítások alapján, az ábra mutatja a különböző bizonylatok készletbefolyásoló tényezőit. A mozgást nyilakkal jelzi a számlázó program melynek jelentései a következőek:

  • Növeli a készletet
  • Mindkét irányba elmozdíthatja a készletet
  • Csökkenti a készletet

a a bizonylatra igaz valamely tényező akkor jelezve van egy kis kék ponttal. A nem mozgató bizonylatoknál ez a jel hiányzik, és a feliratuk is inaktív.

Készletmozgás figyelmen kívül hagyása bizonyos esetekben

A készlet pontos értékének tartásához, néhány esetben szükség van a beállított mozgatástól való eltérésre.

Példa: Egy érvénytelenített és a hozzá tartozó érvénytelenítő számla között készült leltár. Ebben az esetben az érvénytelenítő számlának nem kell a készletet növelnie, mert feltételezhetően a leltár értéke az irányadó.