További beállítások 1-3

A számlázó program további beállítások fülein elhelyezett funkciók lehetőséget nyújtanak a számlázó program testreszabásához biztosítva ugyanakkor a jogszabályi előírásoknak való megfelelést is.

További beállítások 1

A deviza számla az alapértelmezett

Ha ‘A deviza számla az alapértelmezett’ jelölő négyzet be van állítva [X], akkor új számla nyitásakor a számlázó program, alapértelmezetten deviza számlát fog nyitni.

Alapértelmezett sablon beállítása

Az alapértelmezett sablon megadása a 11.6.00 verzióban átkerült a számlatömbökhöz. Ott egyedileg minden tömbnél külön megadható egy-egy sablon amik az adott tömbben készülő számlákon fognak megjelenni.

Figyelmeztető szöveg

A mezőbe beírt szöveg a tételek alatt fog megjelenni, így lehetőség van további információkat kiírni. (pl:A számla teljes kiegyenlítéséig az áruk a … cég tulajdonát képezik!)

Kísérő szöveg

A mezőbe beírt szöveg a számla alján a Kiállító és Átvevő közötti helyen fog megjelenni, ahova tetszés szerinti további információt írhatunk ki (pl: Köszönjük a vásárlást!)

Jogszabály megfelelőségi szöveg kiírása a számla alján

FIGYELEM! A hatályos magyar törvények megkövetelik a számla alján a vonatkozó törvényi megfelelőségi szöveg kiírását. Ennek kikapcsolási lehetősége elsősorban külföldi felhasználóink miatt lett beépítve. Ha tehát magyar törvényeknek megfelelő számlát akar kiállítani, akkor NE kapcsolja ki ezt a funkciót!

Közösségi adószám kötelező a devizaszámlákon

FIGYELEM! A hatályos törvények megkövetelik a devizaszámlán a közösségi adószám feltüntetését amennyiben EU tagállam országaiba számlázunk. Ha nem EU-s országba szeretnénk számlázni szintén áfatartalom nélküli (deviza) számlát akkor lehet ezt a funkciót kikapcsolni és a számlázó program ilyenkor nem veszi figyelembe a közösségi adószám kitöltöttségét.

Áfa összeg kiírása Ft-ban , valutában történő számlázás esetén

FIGYELEM! A hatályos magyar törvények megkövetelik a számla áfa értékének kiírását, abban az esetben is, ha a számla más valutában lett kiállítva. Ennek a funkciónak a kikapcsolási lehetősége elsősorban a külföldi felhasználóink miatt lett beépítve. Ha tehát magyar törvényeknek megfelelő számlát akar kiállítani, akkor NE kapcsolja ki ezt a funkciót!

Előleg-maradék nullához kerekítése

A kerekítésből és az átszámolásból származó esetleges maradvány-összegek kezelésére, kinullázására van lehetőség ezen opciókkal. A kerekítési határérték jelenleg a használt pénznemtől függetlenül 1 egység, így automatikus kerekítés esetén, az előleg levonásakor az esetleges 1-nél kisebb maradékot automatikusan 0-ra hozza. Lehetőség van továbbá a régebbi maradékok nullázására, így az ilyeneket tartalmazó elvileg felhasznált előlegszámlák tényleges felhasznált állapotba hozására.


További beállítások 2

Vonalkód a tétel megjegyzésben

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a számla tételhez tartozó megjegyzésben megjelenik (ha van) az adott cikk vonalkódja is.

Cikkszám a tétel megjegyzésben

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a számla tételhez tartozó megjegyzésben megjelenik (ha van) az adott termék cikkszáma is.

Gyártási szám megjelenítése a termék neve mellett

Ha a jelölőnégyzet aktív [X] ,akkor a számlán a termék neve mellett, annak gyártási száma is megjelenik, amennyiben rögzítve van hozzá gyártási szám.

Figyelmeztet ha a megadott egységár kisebb lenne mint az utolsó beszerzési ára

Ez egy segédfunkció, ha aktív [X], akkor figyeli a számlán megadott termékek egységárát és ha olyat talál amit olcsóbban akarunk kiadni számlán mint amennyiért bevételeztük, akkor figyelmeztet.

Figyelmeztet ha a teljesítés és a kiállítás között 15 napnál nagyobb a különbség

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a számlázó program figyeli a számla teljesítés és a kiállítás dátuma közötti időintervallumot. Ha ez meghaladja a 15 napot, akkor figyelmeztet.

Fizetési határidő számolása az alábbihoz képest

Beállíthatjuk, hogy a számla keltétől, vagy a teljesítés dátumától számolja a számlázó program a fizetési határidőt. Természetesen az hogy egyes fizetési módoknál hány nap legyen a fizetési határidő, azt a Karbantartás/Fizetési mód menüpontban tudjuk beállítani.

Számla lezárásakor Bevételi pénztárbizonylat

A készpénzes számla lezárásakor lehetőség van a számla alapján Bevételi pénztárbizonylat azonnali készítésére. Ha ez a beállítás nem aktív akkor ezt a számla lezárása után a számlalistából később is meg tudjuk tenni.

Egy lapra két pénztárbizonylat nyomtatása

Ha ez a beállítás aktív [X], akkor a számlázó program a bevételi pénztárbizonylat mindkét példányát egy A4-es lapra nyomtatja, középen pontozott vonallal jelezve a vágás helyét.

Lezárása előtt rákérdez a fizetési módra

Ha a jelölőmező aktív [X], akkor a számla lezárása előtt a számlázó program rákérdez a felhasználóra hogy „Módosítja a fizetési módot?” Ha igen, akkor a számla lezárása megszakad és a program a kurzort a fizetési mód mezőbe viszi. Itt a felhasználó miután beállított egy fizetési módot újra kérheti a számla lezárását. Ekkor természetesen már nem kérdez vissza a számlázó program.

Deviza árfolyam a megjegyzésbe

Ha a jelölő mező aktív [X], akkor a számla készítésénél a kiválasztott deviza árfolyamát megjeleníti a számla egyéb adatok mezőjében.

Vevő megjegyzés a számla megjegyzésbe

Ha a jelölő mező aktív [X], akkor a számla készítésénél a kiválasztott vevőhöz tartozó megjegyzést (amely a vevő adatlapján a megjegyzés rovatba szerepel) megjeleníti a számla egyéb adatok mezőjében.

Termék megjegyzés a tétel megjegyzésbe

A cikk kiválasztásakor az adott termék megjegyzése (amely a termék adatlapján a megjegyzés mezőben szerepel) beíródik a számla tétel megjegyzésébe.

Számla import engedélyezése

Számla készítés külső adatok alapján (pl. Webáruházból). Ez a gomb a számlakészítési oldalon a tétel megjegyzés alatt lesz elérhető ha ez a funkció engedélyezve van.

Számla lezárásakor boríték nyomtatása

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a számla lezárásakor a számlázó program rákérdez, hogy a borítékot ki szeretnénk-e nyomtatni. Természetesen a számla listából erre később is lesz lehetőség.

Bontott cím adatainak automatikus kiegészítése nyomtatásokon

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a program a címben a megadott adatokat kiegészíti azok definíciójával is (pl: kerület, em., ajtó) Ez az opció külföldi címeknél nem lesz használva!

Bruttó értékek átadása NAV Online számla lejelentés esetén

Ennek az opciónak a bekapcsolásával a program lejelentéskor az amúgy nem kötelező bruttó értékeket is átadja a NAV felé. Bizonyos esetekben kerekítésekből származó eltérések lehetnek amikre a NAV figyelmeztetést adhat, így csak akkor használja az opciót, ha tisztában van annak következményeivel.

Számla rögzítési idejének mutatása a listában

Ha az opció aktív, akkor a számlalistában egy új oszlopban [Rögzítve] megjeleníti a program a számla készítésének pontos idejét. A mező a számla kelte oszlop mögé kerül be.


További beállítások 3

Végösszeg kiírása betűvel (azaz)

A számlán a tételek értékeinek összegzése alatt a végösszeg megjeleníthető betűvel is kiírva. Pl.: azaz: egyszázhuszonhárom.

‘Áfa visszaigénylésre nem alkalmas’ felirat engedélyezése

A másolatokon, és a számla másodpéldányain megjelenő felirat engedélyezése avagy tiltása.

„FIZETVE” pecsét megjelenítése a fizetett számlákon

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a fizetett számlán a jobb felső sarokban egy FIZETVE pecsét jelenik meg. Lehetőség van külön beállítani ezt az opciót az előleg számlára vonatkozóan is.

Fordított Áfa fizetés

A 2007. évi CXXVII. áfa törvény értelmében az így kiállított számlánál a számla áfa tartalmát a vevő fizeti meg. A vevő adószámát ilyenkor kötelező megadni! Ha mindig ilyen számlákat állít ki, akkor érdemes alapértelmezésnek beállítani. Megadható továbbá a fordított áfás számlára kerülő szöveg tartalma is a jelölőnégyzet alatt lévő szövegmezőben.

Deviza számla jogi szöveg

A 11.2.00 verziótól kezdődően a deviza számlához tartozó jogi szöveget a külföldi értékesítéshez beállított áfakulcsoknál lehet megadni

Készpénzes számla lezárása után, fizetett / visszajáró összeg kalkulálása

Ez a pénztár-funkció megkönnyíti, és gyorsítja a készpénzzel történő fizetéseket, mivel a számlázó program a számla lezárása után a vásárló által adott címlet alapján gyorsan kiszámolja a visszajáró összeget és ezt jól láthatóan meg is jeleníti.

Készpénzes számla maximális értéke

A készpénzes számláknál egy bizonyos összeghatár felett figyelmeztethet a program lezáráskor. Ez a figyelmeztetés kikapcsolható és az érték is változtatható.

Garanciális visszatartás és jóteljesítési garancia kezelése

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor számla készítés lezárása előtt a számlához tartozó garanciális visszatartás összegét vagy a jóteljesítési garancia összegét fel tudjuk rögzíteni.