Szállítólevél beállítások

Ezen a felületen van lehetőség a

 • szállítólevél tömbjének létrehozására és karbantartására, valamint a
 • szállítólevél adattartalmának karbantartására.

Szállítólevél tömb létrehozása, karbantartása

Az Infocentrum számlázó programban a számlához hasonlóan a szállítólevélhez is tetszőleges számú különálló tömböt vehetünk fel és használhatunk. A felvett szállítólevél tömbök között megadható, hogy melyiket tekintjük alapértelmezettnek, így új szállítólevél készítésekor az az alapértelmezett tömbbe fog kerülni. Természetesen a tömb módosítása felületen 1 kattintással módosítható hogy melyik legyen az alapértelmezett tömb.

Új szállítólevél tömb nyitása, módosítása és törlése ugyanúgy zajlik, mint a számlatömb esetén.


Új szállítólevél tömb nyitása

Új szállítólevél tömb csak akkor nyitható, ha

 • nincs szállítólevél szerkesztés alatt,
 • a beírt alapadatokkal még nem volt szállítólevél nyitva, ill.
 • nincs „lyuk” az adott tömb sorszám-folytonosságában.

számlázó program - új szállítólevél tömb nyitása

Minden szállítólevél tömbhöz megadhatóak az alábbi adatok:

 • [ x ] Aktív (a nem használt vagy régi tömbök elrejtése)
 • [ x ] Alapértelmezett (új szállítólevelek ebbe jönnek létre)
 • Szállítólevél tömb neve (ez alapján könnyen azonosítható)
 • Szigorú számadás alá vonva*
 • Előtag (nem kötelező)
 • Sorszám (ettől fogva fogja sorszámozni az ehhez a tömbhöz tartozó szállítóleveleket)
 • Év (utótag)
 • Pénznem (a tömb kiválasztásakor erre a valutára áll át a szállítólevél)
 • Példányszám (az első nyomtatáskor hány példány készüljön) ezek közül az első lesz az EREDETI
 • Bankszámlaszám (nem kötelező) ebben a szállítólevél tömbben való bizonylatkészítés során az itt beállított banki adatokkal ( bankszámlaszám és hozzá tartozó pénznem ) készül el a bizonylat.

*Szigorú számadás alá vonva opciót bekapcsoljuk, akkor a szállítólevél tömbbe készített bizonylatok lezárást követően nem módosíthatóak és nem is törölhetőek a szállítólevél tömbből. Az ilyen szigorú számadású szállítólevél tömbhöz tartozó szállítólevelek érvénytelenítésére van lehetőség . A szigorú számadás alá vont szállítólevél tömböt jelöli a kis ikon, mely a tömb neve mellett a listában is megjelenik.


Fontos megjegyezni, hogy ha a szállítólevél tömbhöz megadunk bankszámlaszámot, akkor a számlázó program a szállítólevél tömbhöz hozzákapcsolt bankszámla pénznemét veszi figyelembe függetlenül attól, hogy a szállítólevél tömb pénznem mezőjében mi került rögzítésre, illetve mi az alapértelmezett pénznem.


Szállítólevél tömb módosítása

A vastagon szedett beállítások csak addig módosíthatóak amíg nincs az adott számlatömbbe legalább egy számla felvéve. A többi érték bármikor módosítható, amennyiben nincs szerkesztés alatt számla.

Szállítólevél tömb törlése

Amennyiben egy adott számlatömbbe már vettek fel számlát, akkor az nem törölhető csak inaktívvá tehető.

Szállítólevél adattartalmának karbantartására

Szállítólevél ár

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a nyomtatott szállítólevélen a termékek árai is szerepelnek a mennyiségi egység és a mennyiség mellett. Ha a termék árát nem kívánjuk megjeleníteni, akkor ne kapcsoljuk be ezt az opciót.

Vonalkód a tétel megjegyzésben

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a szállítólevél tételhez tartozó megjegyzésben megjelenik (ha van) az adott cikk vonalkódja is.

Cikkszám a tétel megjegyzésben

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a szállítólevél tételhez tartozó megjegyzésben megjelenik (ha van) az adott termék cikkszáma is.

Termék megjegyzés a tétel megjegyzésbe

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a termék kiválasztásakor az adott termék megjegyzése beíródik a szállítólevél tétel megjegyzésébe.

Termék Áfa és Besorolási szám mezőinek módosítása a szállítólevél lezárásakor a rajta levő adatok alapján

Ha ez a beállítás aktív [X], akkor minden lezáráskor a termékek Áfa és SZJ mezője is módosul a központi adatbázisban a szállítólevélen lévő adatok alapján.

Gyártási szám megjelenítése a bizonylaton a termék neve mellett

Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a szállítólevélen a termék neve mellett megjelenik (ha van) az adott termék gyártási száma is.

Csoportos számlázásnál a termékek összevonása

Egy azonos vevőnek küldött szállítólevelekből készíthetünk 1 számlát is, a csoportos számlázás funkcióval. Ha a jelölőnégyzet aktív [X], akkor a csoportos számlázással készített számlán a termékek összevonva fognak megjelenni.

Ha a jelölőnégyzet nem aktív [ ], akkor a csoportos számlázással készített számlán a termékek nem kerülnek összevonásra, tehát annyiszor jelennek meg külön számlatételként ahányszor a kijelölt szállítólevelekben szerepeltek.

Előfordulhat, hogy az egyes szállító leveleken bizonyos termékek eltérő egységárral szerepeltek. Ebben az esetben érdemes az ‘Egységáranként csoportosítva’ funkciót is bekapcsolni.

Egységáranként csoportosítva

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a csoportos számlázással készített számlán az eltérő egységárú termékek egységáranként csoportosítva kerülnek a számlára.

Ha a jelölő négyzet nem aktív [ ], és a szállítólevelekben van eltérő egységárral szereplő termék amelyekből csoportos számlázással szeretnénk 1 számlát elkészíteni, akkor a program az adott terméket az utoljára megadott egységárral fogja megjeleníteni.

Kerekítés (Végösszeg)

Megadható, hogy a szállítólevél végösszegeit hány tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg a program a nyomtatásban és a listákban.

Az alábbi sablon automatikusan rákerül az új bizonylatra

A szállítólevélre tetszés szerint elhelyezhetünk sablon szöveget. Ez a tételek alatt fog megjelenni a szállítólevélen.

Ha ‘Az alábbi sablon automatikusan rákerül az új bizonylatra’ jelölőnégyzet aktív [X], akkor a felvett sablonok közül ki kell választani a megfelelő szöveget, amit a szállítólevélen szeretnénk megjeleníteni. Az itt kiválasztott sablon a szállítólevél készítéskor automatikusan rákerül a szállítólevél törzs részébe.

Kísérő szöveg

A megadott kísérő szöveg, a szállítólevél láblécben a Kiállító és Átvevő közötti helyen fog megjelenni, ahova tetszés szerint további információs írhatunk. (pl.: ‘Köszönjük a vásárlást!’)

Szállítólevélen a megszólítás

A szállítólevélen illetve ajánlaton az aláírás mellett lévő megszólítást lehet itt megadni. pl.: Tisztelettel,

Szállítólevélen a helység

A szállítólevélen az aktuális napi dátum automatikusan megjelenik. A dátum előtt megjelenő helység nevét lehet itt megadni. (pl.: Kaposvár)