Firebird szerver konfigurációs segédlet Linux környezetben

A szerver IP címének lekérdezése

root@stella:/home/admin# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:8c:5e:cf:09
          inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:44512630 errors:628 dropped:0 overruns:0 frame:199
          TX packets:58129556 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:17109068308 (15.9 GB) TX bytes:58352204967 (54.3 GB)
          Interrupt:252 Base address:0xa000

Aliases állomány

root@stella:/home/admin# cat /etc/firebird/2.0/aliases.conf
# ------------------------------
# List of known database aliases
# ------------------------------
# Example Database:
employee.fdb = /var/lib/firebird/2.0/data/employee.fdb
employee = /var/lib/firebird/2.0/data/employee.fdb
#
# Live Databases:
icszamla = /var/infocentrum/invoicemaker_db/icszamla.gdb

Adatbázis fájl

root@stella:/home/admin# ls -l /var/infocentrum/invoicemaker_db/
total 58572
-rw-r--r-- 1 firebird firebird 28504064 2010-04-02 14:39 icszamla.gdb

Felhasználó létrehozása

A felhasználónév kötelezően icszamla.

root@stella:/home/admin# gsec -user sysdba -pass masterkey -add icszamla -pw titok

Adatbázis kapcsolat tesztelése

root@stella:/home/admin# isql-fb 192.168.1.1:icszamla -u icszamla -p titok
Database: 192.168.1.1:icszamla, User: icszamla
SQL> select count(*) from zip_hun;

COUNT
============
3583

SQL> exit;