Szigorú számadású bizonylatok kezelése

Az Infocentrum Számlázó program 9.4.00 verziójától külön bizonylattömbökben kezeli a szigorú számadás alá vont bizonylatokat. Ilyen szigorú számadás alá vont bizonylat a

  • szállítólevél
  • bevételi pénztárbizonylat
  • kiadási pénztárbizonylat

A szigorú számadás alá vont bizonylattömbökre is érvényes (mint a számlatömb esetén) a folyamatos, hézagmentes sorszámozás biztosítása.
Így a szigorú számadás alá vont bizonylattömbbe készített bizonylatok lezárást követően nem módosíthatóak és nem is törölhetőek. Az ilyen bizonylat tömbhöz tartozó bizonylatok érvénytelenítésére van lehetőség.

Szigorú számadású bizonylattömb nyitása

Az Infocentrum Számlázó programban a fenti bizonylatokhoz tetszőleges számú különálló tömböt nyithatunk. A felvett bizonylattömbök között megadható, hogy melyik legyen szigorú számadás alá vont. Ha új bizonylattömböt nyitunk, akkor az alapértelmezetten szigorú számadású lesz, azaz a jelölő négyzet ki van pipálva. A szigorú számadás alá vont bizonylattömböt és bizonylatokat jelzi az ikon képe is.

számlázó program - új szállítólevél tömb nyitása

Alapértelmezett bizonylattömbnek érdemes a leggyakrabban használt bizonylattömböt kiválasztani.

Szigorú számadású szállítólevél készítése

Ha több szállítólevél tömböt kezelünk, akkor a szállítólevél készítése során kiválaszthatjuk, hogy melyik tömbbe szeretnénk ha kerülne a szállítólevél.

A bizonylat bal felső sarkában lévő ikonra kattintva egy listában megjelennek a nyitott szállítólevél tömbök (jelölve, hogy melyik vont szigorú számadás alá) és egy kattintással kiválasztható, ha az alapértelmezettől eltérő szállítólevél tömbbe szeretnénk elkészíteni a szállítólevelet.

számlázó program - szállítólevél tömb választás

A szállítólevél elkészítése nem tér el a nem szigorú számadás alá vont szállítólevél készítésétől, csupán a megfelelő bizonylattömb kiválasztására kell figyelni.

Szigorú számadású pénztárbizonylat készítése

Bevételi pénztárbizonylat (melyet számlához tudunk kapcsolni) illetve kiadási pénztárbizonylat (melyet bevételezési bizonylathoz tudunk kapcsolni) megnyitásakor ki lehet választani a megfelelő bizonylat tömböt, amelybe a pénztárbizonylatot szeretnénk elkészíteni.

Az alábbi képen pl. a bevételezési pénztárbizonylat készítését láthatjuk.

A Bevételi pénztárbizonylat készítése nem tér el a nem szigorú számadás alá vont pénztárbizonylat készítésétől, mindössze a megfelelő bizonylattömb kiválasztására kell figyelni.

Szigorú számadású bizonylat érvénytelenítése

A bizonylatlistában ha szigorú számadás alá vont bizonylaton állunk, akkor a sztornó gomb aktív. Az alábbi képen pl. a Szállítólevél lista látható.

A képernyő alján lévő funkció gombok között elhelyezett Sztornó gombra kattintva, vagy a jobb egér gombra megjelenő popup menüben elhelyezett Sztornó funkciót választva az Infocentrum Számlázó program elvégzi a bizonylat érvénytelenítését. Az érvénytelenítő bizonylaton feltüntetésre kerül az érvénytelenített bizonylat azonosító száma. A bizonylat listában az érvénytelenített és az érvénytelenítő bizonylatok is dőlt betűvel szedettek.