ÁFA kulcsok

A számlázó programban használt áfakulcsok

 • módosítására – ha még nem szerepel lezárt számlán
 • törlésére – ha még nem szerepel lezárt számlán
 • új áfakulcs felvételére
 • külföldi értékesítési opcióra
 • deviza számlán megjelenő jogi szöveg beállítására
 • áfakulcs átvezetésére
van lehetőség ezen a felületen.

Azok az áfakulcsok amelyek már szerepelnek lezárt számlán, azok nem módosíthatóak és nem törölhetőek!

Új Áfakulcs felvétele

Új áfakulcs felvételéhez az Új funkciógombra kell kattintani, majd megjelenő ablakban van lehetőség az új áfakulcs adatainak felrögzítésére.

számlázó program - új áfakulcs felvétele
A NAV Online számla API 3.0 verziójának bevezetésétől fogva szigorodtak az áfakulcsokra és mentességekre vonatkozó kódok! A „0%” és a „MENTES” kódok már nem használhatók, helyette konkrétan meg kell adni a mentesség NAV által elfogadott kódjait. A programban is szigorodott ez a megadás, így a kódokat ezután listából lehet választani, ahol a vonatkozásukról is adunk rövid tájékoztatást.
Választható kódok jelenleg:

 • 5%
 • 18%
 • 27%
 • AAM – Alanyi adómentes
 • TAM – Tárgyi adómentes
 • KBAET – Közösségen belüli adómentes értékesítés új közlekedési eszköz nélkül
 • KBAUK – Közösségen belüli adómentes új közlekedési eszköz értékesítése
 • EAM – Közösségen kívüli termékértékesítés, export harmadik országba
 • NAM – Egyéb nemzetközi ügylethez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség
 • ATK – Áfa tárgyi hatályán kívül
 • EUFAD37 – Áfa tv.37.§-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet
 • EUFADE – Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv.37.§-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
 • EUE – Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
 • HO – Harmadik országban teljesített ügylet
 • KAU – Utazási irodák (különbözet szerinti adózás esetén*)
 • KAH – Használt cikkek (különbözet szerinti adózás esetén*)
 • KAM – Műalkotások (különbözet szerinti adózás esetén*)
 • KAR – Gyűjteménydarabok és régiségek (különbözet szerinti adózás esetén*)
 • Lehetőség van ezektől eltérő kód kézi megadására is, de ennek használata csak saját felelősségre, indokolt és pontosan ismert esetben ajánlott!

* Különbözet szerinti adózás esetén az áfakód csak a számlatömbnél megadott, erre vonatkozó jogi hivatkozással együtt működik, így tudja a program megfelelően lejelenteni!

A 11.2.00 verziótól kezdődően a deviza számlához tartozó jogi szöveget az külföldi értékesítés megjelölése mellett, az áfakulcsoknál lehet megadni. Ez a szöveg fog megjelenni a számlán, ha a deviza opció bekapcsolása után az adott kulcs kerül beállításra. A kitöltés könnyítése érdekében egy kattintással bemásolható az eddig használt, számlabeállításoknál megadott szöveg. Emellett új vonatkozó áfakulcs felvétele esetén a program automatikusan kitölti egy alapértelmezett értékkel.

Ezen szöveg tartalmi kitöltése, a jogszabályoknak való aktuális megfelelése elsősorban a felhasználó felelőssége, a program csak segítséget nyújt ebben. Javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdésekről egyeztessen könyvelőjével.

Áfakulcs átvezetése

A számlázó program áfakulcs átvezetése funkcióval van a felhasználónak lehetősége arra, hogy egyszerre módosítsa az összes adott áfakulccsal rendelkező termék áfá-ját más értékre. Az új áfakulcsot természetesen előtte fel kell venni.

számlázó program - áfakulcs átvezetése
számlázó program - áfakulcs átvezetése

Meg kell adni egy kiinduló áfakulcsot (pl.:25%) és egy új áfakulcsot (pl.:27%).

Az ‘Átvezetés’ gombra kattintva az összes 25%-os áfakulccsal rendelkező termék áfakulcsa 27%-ra módosul. Ezzel a kis segítséggel egyszerűen és gyorsan lehet átállni az új áfakulcsokra.