Számlázási változások 2013. január 1-jétől

2013. január 1-jétől a számla kötelező tartalmi elemei jelentősen megváltoznak az adóváltozások következtében.

számlázó program letöltés

1. Pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolás

Azon kisvállalkozások, amelyek pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolást választanak minden kibocsátott számlájukon fel kell tüntetni a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést. Ha a vállalkozás ennek a feltételnek nem tesz eleget, akkor a hiányos adattartalommal kiállított bizonylat nem kezelhető pénzforgalmi szemléletben, és ez a kitétel később nem is adható hozzá a számlához. Ilyen esetben be kell fizetnie az adót akkor is, ha a vevő még nem egyenlítette ki a számlát.

Hogy ez az eset ne fordulhasson elő, Önnek a következőt kell tennie ha 2013.01.01-jétől Pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolást választ:

Hozzon létre egy új számlatömböt, melyben a számlán kötelezően feltüntetendő szövegeket hozzá tudja rendelni a számlatömb adataihoz.

A szöveget a kiválasztás mellett tetszőlegesen szerkesztheti, sőt néhány alap HTML tag (félkövér, dőlt, aláhúzott, színes) segítségével formázhatja is, így az még egyedibbé, feltűnőbbé tehető.

Ezt az Infocentrum számlázó program 9.6.04-es verziójától kezdődően támogatja. Így abban a számlatömbben kiállított bizonylatok mindegyikén szerepelni fog a kötelezően feltüntetendő szöveg.

A számla szállító adatainál fog megjelenni a számlatömbnél megadott szöveg.

Lehetősége van arra is, hogy

A Szállító adataihoz vegye fel a „pénzforgalmi elszámolás” szöveget.

Így minden bizonylatán biztosan szerepelni fog.


Van arra is lehetőség, hogy a „pénzforgalmi elszámolás” szöveget a számla törzsadatán jelenítse meg. Felrögzítheti a Figyelmeztető szöveg mezőben, vagy akár sablonként is megjelenítheti a bizonylatain.

2. „Fordított adózás” kifejezés feltüntetése a számlán

A számlán kötelezően fel kell tüntetni a „fordított adózás” kifejezést, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője kötelezett. Ezt a szöveget a számlázó programban a Beállítások/Számla/ További beállítások3 felületen tudja rögzíteni:

Ezzel biztosítható, hogy a fordított áfás számláin biztosan szerepeljen a törvény által előírt kötelezően feltüntetendő szöveg.

3. Számlán feltüntetendő további hivatkozások

Az alábbi hivatkozásokat kell megjeleníteni a számlán, amennyiben
1. az Áfa törvény megfelelő fejezeteiben leírt különös szabályok vonatkoznak a számlát kibocsátóra:

  • „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák kifejezés”, az Áfa törvény XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében
  • „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek”, „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások”, „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, az Áfa törvény XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében.
2. a Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) – új adózási forma – szerint adózóknak (Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény értelmében 2013. januárjától egyes vállalkozók, cégek egyszerűsített rendszer szerint adózhatnak majd.)
  • az általuk kiállított számlákra rá kell írni, hogy „Kisadózó”. Amennyiben a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán nem tünteti fel a „Kisadózó” szöveget, az Art. 172. § (1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal sújtható.

A fenti kötelezően feltüntetendő szövegeket számlatömbhöz is rendelheti -mint ahogy azt az 1. pontban bemutattuk-, vagy a Szállító adataihoz rögzíti, vagy a figyelmeztető szöveg mezőben, vagy sablonként tudja felvenni (ld. 1. pont), így biztosított, hogy az Ön által kiállított számlán minden esetben szerepeljen.

4. Vevő adószámának feltüntetése

További új kitétel a számla adattartalmára vonatkozóan, hogy 2 millió Ft adóösszeget elérő vagy meghaladó számlánál a vevő adószámát szerepeltetni kell a bizonylaton. A vevő adószámának rögzítése eddig is megengedett volt, most viszont kötelezővé vált a fenti esetben.

A számlázó programba éppen ezért bekerült egy ellenőrzés. Mindaddig nem lehet a bizonylatot lezárni amíg a vevő adószáma nem kerül rögzítésre olyan számlánál ahol az áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot.

Frissítse számlázóját, hogy megfeleljen az új szabályoknak!

számlázó program letöltés