Januártól havi adatszolgáltatást kell teljesíteni a pénztárgéphasználatra kötelezetteknek

Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége!

Az Infocentrum Számlázó program Professional változata tartalmazza az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges modult, míg a Light, Kereskedő, Szolgáltató változathoz külön megvásárolható egyszeri díjért.

A NAV hivatalos tájékoztatása:

„Az adóalany 2015. január 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton (PTGSZLAH adatlapon) megküldi az állami adóhatóságnak. Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik. Tehát 2015. január 1-jétől kezdődően valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett számla kibocsátásával teljesíti (ideértve azokat is, akik korábban mentesültek az adatszolgáltatási kötelezettség alól), köteles az általa e tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé. Nemzeti Adó- és Vámhivatal”

Eddig azok mentesültek, akik nyugtaadási kötelezettségüknek 2013. szeptember 1-jét megelőzően kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget. 2015. január 1-jétől Ők is havi adatszolgáltatásra kötelezettek!

Az erre a célra rendszeresített új nyomtatvány neve: PTGSZLAH. A nyomtatvány az alábbi linkre kattintva megjelenő oldalon letölthető: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/PTGSZLAH.html

A számlázó programból egy export állomány készíthető, melyet a NAV ÁNYK nyomtatványkitöltő programjába kell betölteni és ellenőrzés után beküldeni, így teljesíthető a havi adatszolgáltatás. Az első PTGSZLAH nyomtatvány beküldésének határideje 2015. február 15, amikor a 2015. január 1. és január 31. közötti időszakot kell lejelenteni.

Az adatszolgáltatást támogató modul átdolgozása, jogszabályi változáshoz való igazítása lezajlott, a 10.0.06-os verziótól elérhető ügyfeleink számára! Az ÁNYK/ PTGSZLAH modul részletes bemutatását a linkre kattintva tekintheti meg!

Az Infocentrum Számlázó program Professional változata tartalmazza az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges modult, míg a Light, Kereskedő, Szolgáltató változathoz külön megvásárolható egyszeri díjért.