Jogszabály változás a számlázó programok használatában és bejelentésében

A 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 3-5. §-ai alapján a SZAMLAZO nyomtatványon a „programhasználat kezdete” dátum csak 2021. január 04-ét megelőző dátum lehet.

A fenti jogszabályozás okán a NAV Online számla 3.0 verziójától, azaz a fenti dátumtól kezdődően a számlázóprogramok használatát külön nem kell lejelenteni. A program a számlák adatszolgáltatásával együtt mindenkor lejelenti a szoftver nevét és verziószámát is.


A korábbi előírás teljesítésének leírása alább látható.


A SZAMLAZO nyomtatványon bejelentendő adatok:

Saját fejlesztésű program: N Program neve: Infocentrum Számlázó
Azonosítója: Light, Szolgáltató, Kereskedő vagy Professional /a számlázó program névjegyében vagy a fejlécében feltüntetett változat alapján a 4 közül a megfelelő írandó be/
Program fejlesztő (gyártó) neve: Infocentrum Szoftver Stúdió Bt.
adószáma: 29065022-2-14
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve, adószáma: Infocentrum Szoftver Stúdió Bt. 29065022-2-14
DE! ha viszonteladón keresztül vásárolta meg programunkat, akkor abban az esetben a viszonteladó adatait kell itt megadni.
Program beszerzése: minden felhasználónkat e-mailben tájékoztattuk erről a dátumról, amennyiben Ön nem értesült, akkor az info@infocentrum.hu e-mail címen keressen fel bennünket.
Programhasználat kezdete: Önnek kell megadni, a program beszerzését követő első kiállított számla alapján. Amennyiben időközben váltott programváltozatot – pl. Light-ról Professional változatra -, akkor az utolsó változattal kiállított első számla dátumát kell ide beírni. Ehhez támpont lehet az általunk megadott „Program beszerzése” dátum.

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be 2014. október 1-jétől az állami adóhatóságnak.

Az első bejelentési határidő 2014.november 15.

Amennyiben Ön több számlázó programot is használ, akkor minden számlázó programról külön bejelentést kell tennie!

2014. július 1-jétől az új 23/2014(VI.30.) NGM rendelet szabályozza számlázó programok használatát.
A 24/1995. (XI.22.) PM rendelet, valamint 46/2007. (XII.29.) PM rendelet 1§-a és 1. melléklete hatályát veszti.

Az eredeti rendelet a Magyar Közlöny 89. számában olvasható.

Az NGM rendelet a számlázó program fejlesztőire/értékesítőire és azok használóira is vonatkozik.

A fő változásokat összefoglaljuk Önnek:

1. A számlázó program vásárlásakor már nem kell Jogszabály megfelelőségi nyilatkozatot adni, mivel az erre vonatkozó rendelet 2014. július 1-jétől hatályát veszítette. Korábban kiállított jogszabály megfelelőségi nyilatkozatok pótlására természetesen a jövőben is lesz lehetőség, ennek feltételeiről érdeklődjön elérhetőségeinken.

2. A számlázó programot használó adóalany köteles a számlázó program felhasználói dokumentációjának megőrzésére, mely megőrzési kötelezettségnek elektronikusan is eleget tehet. (részletek: 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 10. §.)

Az Infocentrum Számlázó program felhasználói dokumentációja verziónként a Hírek oldalról tölthető le. A linkre kattintva az állományt egy helyi/lokális mappába mentse le, mivel a súgó biztonságtechnikai okokból nem olvasható hálózatos vagy böngésző által használt mappákból.

3. Az adóalany köteles 2014.október 1-jétől az általa használt számlázó programot a NAV felé bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A használatba vételt és a használatból való kivonást is köteles bejelenteni! A NAV tájékoztató füzete a linkre kattintva illetve 2014.09.02-től a www.nav.gov.hu weboldalon is elérhető.

A tájékoztatóban az alábbiakat emelte ki a NAV:
Az NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.

A bejelentés teljesítéséhez az adóhatóság a SZAMLAZO megnevezésű nyomtatványt rendszeresíti. A SZAMLAZO adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról.
A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be 2014. október 1-jétől az állami adóhatóságnak.

A bejelentendő adatok:

„11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén –
a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
bejelenteni.
(2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program
a) (1) bekezdés szerinti adatait;
b) használatból történő kivonásának időpontját
a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bejelenteni.”

Az első bejelentési határidő 2014.november 15.

4. „9.§. (2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.”

Mi továbbra is az e-cégjegyzékben, valamint a NAV honlapján elérhető ÁFA alany adatbázisában ellenőrizzük az adóalany adatait. Önnek bármilyen a cég adatában bekövetkezett módosulást nem szükséges cégkivonattal igazolnia.